Opel Astra GTC - Технички податоци

OPEL Astra GTC димензии.

Погледнете ги внимателно димензиите на каросеријата и цифрите на функционалното компактниот автомобил Opel Astra GTC.

Конфигуратор на автомобил
Надворешни димензии 3-врати
Растојание помеѓу осовините 2695
Целосна должина 4466
Висина на празно возило(mm) 1489
Ширина со отворени/склопени ретровизори (mm) 1840 / 2020
Најмал круг на вртење на возило(ѕид до ѕид/ивица до ивица) (m) 11,40 / 10,90
Надворешни димензии
imgTitle
Внатрешни димензии 3-врати
Багажен простор/волумен на багажен простор ECIE-measure method) (I) 380 - 1165
Тежина&товар 3-врати
Тежина на возило 1408 - 1571
Капацитет на резервоар 56
Максимална сила на влечење,сопирање (12% градиент)/без сопирање (kg) 850 - 1500 / 680 - 750
Вкупно дозволена тежина (kg) 1840 - 2080