Opel - Помош на пат

Најдете го вашиот Opel дилер

Пополнете едно од полињата подолу:

Б. Opel Продолжена помош на пат

Во случај применлив за возилото, во согласност со Opel FlexCare Сертификатот.

 

Opel FlexCare вклучува бесплатна Opel Продолжена помош на пат во рамките на времетраењето на договорената полиса. Opel Продолжената помош на пат стапува во сила на денот кога истекува редовната помош на пат за ново возило, во согласност со условите наведени во Сервисната книшка, а потоа останува во сила за временски период како што е наведено во Opel FlexCare Сертификатот или додека не се постигне максималната километража, како што е наведено во Opel FlexCare Сертификатот, што и да се случи прво. Opel FlexCare Продолжената помош на пат се дава според истите услови и обем како што се наведени во Сервисната книшка на Opel.