Претходно
  • OPEL ASTRA SELECTION

  • OPEL ASTRA ENJOY

  • OPEL ASTRA EXCITE

  • OPEL ASTRA DYNAMIC

  • OPEL ASTRA INNOVATION

Следно
Претходно
  • SELECTION

  • ENJOY

  • EXCITE

  • DYNAMIC

  • INNOVATION

Следно

НЕКА ИМА ИЗБОР.

Нивоата на опременост на Astra.

Со четири нивоа на опременост Selection, Enjoy, Excite, Dynamic и INNOVATION, постои Opel Astra SportsTourer направена само за вас.