Претходно
  • ЕДИЦИЈА 120 ГОДИНИ

  • OPEL ASTRA ENJOY

  • OPEL ASTRA DYNAMIC

  • OPEL ASTRA INNOVATION

Следно
Претходно
  • ЕДИЦИЈА 120 ГОДИНИ

  • ENJOY

  • DYNAMIC

  • INNOVATION

Следно

НЕКА ИМА ИЗБОР.

Нивоата на опременост на Astra SportsTourer.

Со четири нивоа на опременост Selection, Enjoy, Dynamic и INNOVATION, постои Opel Astra направена само за вас.