Претходно
  • Opel, Zafira, Enjoy

    EDITION

  • Opel, Zafira,Innovation

    INNOVATION

Следно
Претходно
  • EDITION

  • INNOVATION

Следно

НЕКА ИМА ИЗБОР.

Нивоата на опременост на Zafira.

Со две нивоа на опрема, Edition и Innovation, потполно новата Zafira e направена за вас.