New Opel Vivaro - Мотори и пренос

НОВ OPEL Vivaro МОТОРИ.

Моќ, перформанси и потрошувачка. Видете подолу за преглед на новиот Opel Vivaro мотори и пренос. Споредете ја потрошувачката на податоци, нивоа на СО2 издувување и цифри на перформансите.