Opel ecoFLEX Модели - ecoFLEX Оптимизација на возило

Деталите се тие што се најважни.

Многу мали промени можат да направат голема разлика. Затоа, за понатамошно подобрување на ефикасноста, секој аспект на перформансите на возилата е под постојана евалуација на инженерите на Opel.