Преглед

Movano combi

ОД 40.976 €  вкл. данок 34.725 €  без данок

Превозникот на луѓе Movano обезбедува удобен и практичен транспорт за сите во возилото.

ВРВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ.

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ.