Преглед

Movano combi

ОД 40.976 € (вкл. данок) 34.725 € (без данок)

Превозникот на луѓе Movano обезбедува удобен и практичен транспорт за сите во возилото.

ВРВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ.

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ.