Opel Experience - About Opel

ФИЛОЗОФИЈАТА НА OPEL.

Нашиот свет се менува. Каде и да погледнеме, се среќаваме со нова технологија и револуционерни пронајдоци кои имаат моќ да го променат нашиот живот засекогаш. Opel сака сите да имаат придобивки од тие промени. Затоа, ние постојано се осигуруваме иновациите да се достапни на што е можно повеќе луѓе, а не само на неколку. Оваа цел е длабоко вкоренета во суштината на нашиот бренд. Секогаш ја имплементираме најновата технологија во нашите производи и услуги за пошироката јавност. Затоа што само кога иновацијата е достапна за секого, таа има моќ да го подобри светот.

Opel | History and Heritage

Историја и наследство

Дознајте како вашиот автомобил стана она што е. Повеќе од еден век со иновации го поплочија патот.

Откријте ги нашата историја и наследство