ПАТОТ ДО ПОЗЕЛЕНИ ЛИВАДИ.

Рециклирме за нашата животна средина.

Бидејќи животната средина ни е толку важна, ние ја зголемуваме ефикасноста на нашиот процес на рециклирање преку дизајнирање одржливи производи уште од самиот почеток.

Дизајнот на Opel за одржливост е клучен елемент во одговорноста за нашите производи. И има за цел да го намали отпадот произведен при производството на возила, како и на крајот на животниот век на возилото. Дизајнот на Opel за одржливост е дел од нашата заложба за животната средина и зачувување на материјалите и енергетските ресурси.