Opel - Решенија за финансирање и лизинг
Opel partneri

OPEL РЕШЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ.

Во Opel, нудиме посебни услови на финансирање и лизинг за привантни и деловни возила.