Opel IDS

МЕЃУНАРОДНА И ДИПЛОМАТСКА ПРОДАЖБА НА OPEL.

Програмата Opel IDS обезбедува специјални услови, услуги и меѓународна поддршка за клиентите да можат да купуваат приватни и службени автомобили од Opel. IDS клиентите се вработени во признати меѓународни организации, членови на дипломатски корови или воен персонал на ЕУ.