Opel, Flexcare, Hands, Symbols

OPEL FLEXCARE ЗА ПРИВАТНИ КОРИСНИЦИ

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ЗЗАШТИТА ЗА НОВИ ВОЗИЛА

КОМПОНЕНТИ OPEL FLEXCARE

Бидете подготвени. Уживајте во решенијата на Opel FlexCare што ги покриваат следниве елементи:

Opel, Flexcare, Man, Smile, Laptop

АСИСТЕНЦИЈА OPEL

 

 • Гаранција за 24-часовна мобилност

 

 • Влечење до официјален сервисен центар на Opel ако проблемот не може веднаш да се реши

 

 • Заменски автомобил, доколку е потребно

 

 • Сместување во хотел

 

 • Задолжителен транспорт до дома
Opel, Fexcare, Man, Car, Working

ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА OPEL

 

 • Ја продолжува стандардната гаранција на производителот од 2 на до дополнителни 3 години

 

 • Ги покрива сите трошоци во иднина под истите услови
Opel, Flexcare, Men, Tablet

ПРОВЕРКА НА СЕРВИС OPEL


 • Сите делови и течности користени при сервис

 

 • Работна рака како што е специфицирано во сервисниот план

 

 • Проверка на заштитата од корозија
Opel, Flexcare, Women, Brake

ПОПРАВКА НА ПОТРОШНИ И РАСИПАНИ ДЕЛОВИ OPEL

 

 • Овозможува бесплатна замена на деловите склони кон расипување

ПАКЕТИ OPEL FLEXCARE

Бидете флексибилни. Одредете го нивото на покривање и комбинацијата на сервисните елементи според вашите потреби!

Претходно
Следно
Претходно
 • ЧЕКОР 1: ИЗБЕРЕТЕ ПАКЕТ

 • ЧЕКОР 2: ИЗБЕРЕТЕ ВРЕМЕТРАЕЊЕ

 • ЧЕКОР 3: ОДРЕДЕТЕ КОЛОМЕТРАЖА

Следно