Impressum.

Opel Southeast LLC, претставништво Белград, булевар Михајло Пупин, 165г, 11000 Белград, Србија.

 

Ако имате прашања за нашите производи и услуги, ве молиме контактирајте нѐ на cac@opel.com

 

Ако имате прашања во врска со обработката на вашите лични податоци, ве молиме контактирајте нѐ на privacyrights@opel.com

 

Ако имате прашања за нашите стручни лица за заштита на личните податоци, ве молиме испратете го вашето барање до: Opel Southeast Europe LLC, претставништво Белград, булевар Михајло Пупин, 165г, 11000 Белград, Србија.