Довршете го вашиот профил

задолжителни полиња*

Одберете го вашиот сервисер

    1. Пребарајте

Информации за Вашето возило

  1. ИБВ може да се најде во документацијата за возилото. На пр. W0L09627595628576

Претпочитана дата за оставање на возилото:

Претпочитана дата за земање на возилото:

Одберете сервисни услуги

  1. Тип на сервис
  2. Максимум 800 карактери

  3. Алтернативен транспорт1

1 можна е дополнителна наплата

Изјава за приватност

Со поднесување на ова Онлајн барање за сервис, се согласувам да ме контактира Opel сервисер заради закажување термин за сервис, било преку е-пошта или преку телефон.

Ве молиме поправете ги обележаните полиња и обидете се повторно.