Bозен парк

OPEL FLEXCARE ЗА ВОЗЕН ПАРК

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ЗАШТИТА ЗА НОВИ ВОЗИЛА

КОМПОНЕНТИ OPEL FLEXCARE

Opel FlexCare го одржува вашиот возен парк на патот со трошоци во рамките на буџетот благодарение на пакетите направени по ваша мерка.

 

АСИСТЕНЦИЈА OPEL

 • Гаранција за 24-часовна мобилност
 • Влечење до официјален сервисен центар на Opel ако проблемот не може веднаш да се реши
 • Заменски автомобил, доколку е потребно
 • Сместување во хотел
 • Задолжителен транспорт до дома

ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА OPEL

 • Ја продолжува стандардната гаранција на производителот од 2 на до дополнителни 3 години
 • Ги покрива сите трошоци во иднина под истите услови

ПРОВЕРКА НА СЕРВИС OPEL

 • Сите делови и течности користени при сервис
 • Работна рака како што е специфицирано во сервисниот план
 • Проверка на заштитата од корозија

ПОПРАВКА НА ПОТРОШНИ И РАСИПАНИ ДЕЛОВИ OPEL

 • Овозможува бесплатна замена на деловите склони кон расипување

ПАКЕТИ OPEL FLEXCARE

Бидете флексибилни. Одредете го нивото на покривање и комбинацијата на сервисните елементи според вашите потреби!