Купување и лизинг

ФИНАНСИРАЊЕ БЕЗ ЗАДОЛЖЕНИЈА

ЗОШТО ДА ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ?

Оперативниот лизинг е идеално решение за мали возни паркови кои имаат потреба од службени автомобили или комерцијални возила со минимални обврски, оставајќи време да се фокусираат на секојдневното работење на бизнисот.
Лизингот на возило на Opel не може да биде полесен. Наместо да плаќате да го поседувате, плаќате да го користите. Во зависност од тоа колку километри мислите дека ќе покриете и големината на депозитот што сакате да го платите, нашата посветена екипа за мали возни паркови е тука да подготви решение, вклучувајќи ги и фиксните месечни рати што најдобро одговараат на потребите на вашиот бизнис.
Без голема изложеност на капиталот
Точно предвидување и планирање на средствата преку фиксни рати за возилата
Финансирање што не влегува во основицата на билансот на состојба
Администрација водена од страна на лизинг компанијата
Акциза за возилата платена за времетраење на договорот
Помош на патот (48-часовна достапност на заменско возило)
Без ризик од паѓање на вредноста бидејќи нема потреба да се продава

НАШИТЕ КЛИЕНТИ СЕ ЗАДОВОЛНИ

Од моментот кога го потпишав договорот, јас бев 100 % импресиониран од услугата и вредноста за парите што ги добив од тимот за возен парк на МСП на Opel и мојот локален дилер на Opel. Сите тие се потрудија да ја разберат природата на мојот бизнис и да пронајдат персонализирани решенија за него. Не сум сигурен дека ќе го добив тоа ниво на услуга на друго место.

А. Некој, Менаџер на возен парк во Testimonials & Co.

ИМАТЕ ПРАШАЊА? КОНТАКТИРАЈТЕ СО ТИМОТ ЗА ВОЗЕН ПАРК

00381 11 212 00 92

Пон-пет од 08:00 до 18:00 часот

 

Повиците се бесплатни од македонски фиксни броеви. Повиците од мобилни телефони може да се наплаќаат.

 
Тим за возен парк на Opel

Владимира Поповића 6

11070 Нови Београд