Област на знаење

ОБЛАСТ НА ЗНАЕЊЕ НА ВОЗАЧИ НА СЛУЖБЕНИ ВОЗИЛА

ШТО Е ДАНОК НА БЕНЕФИЦИИ ВО НАТУРА?

Секогаш кога една компанија му обезбедува на вработениот непарична бенефиција - како што е приватно здравство или службен автомобил кој е достапен за приватна употреба - даночниот орган смета дека ова е добиена корист, а вработениот подлежи на данок познат како данок на бенефиции во натура.
Калкулатор за данок на бенефиции во натура
Пресметајте колку данок ќе треба да платите за службеното возило што го користите приватно со нашиот практичен калкулатор на данок за бенефиции во натура.
 
ОДИ ДО КАЛКУЛАТОР
Опсег за возила со ниски издувувања СО2
Opel има понуда на високоефикасни модели со ниско издувување CO2, со кои вашите сметки за данок ќе бидат ниски. Опсегот за данок се одредува според издувувањето јаглерод диоксид и типот на гориво.
 
ВИДЕТЕ ГИ ВОЗИЛАТА
Опсег на низок данок
Opel има понуда на високоефикасни модели со ниско издувување CO2, со кои вашите сметки за данок ќе бидат ниски. Опсегот за данок се одредува според издувувањето јаглерод диоксид и типот на гориво.
 

ИМАТЕ ПРАШАЊА? КОНТАКТИРАЈТЕ СО ТИМОТ ЗА ВОЗЕН ПАРК

00381 11 212 00 92

Пон-пет од 08:00 до 18:00 часот

 

Повиците се бесплатни од македонски фиксни броеви. Повиците од мобилни телефони може да се наплаќаат.

 
Тим за возен парк на Opel

Владимира Поповића 6

11070 Нови Београд