Skip To Content
Рециклирање

Рециклирме за нашата животна средина

Бидејќи животната средина ни е толку важна, ние ја зголемуваме ефикасноста на нашиот процес на рециклирање преку дизајнирање одржливи производи уште од самиот почеток.

Дизајнот на Opel за одржливост е клучен елемент во одговорноста за нашите производи. И има за цел да го намали отпадот произведен при производството на возила, како и на крајот на животниот век на возилото. Дизајнот на Opel за одржливост е дел од нашата заложба за животната средина и зачувување на материјалите и енергетските ресурси.

Дизајн за одржливост

Го прави рециклирањето многу полесно

Цел: Да се зголеми ефикасноста на процесот на рециклирање со дизајнирање на производи кои од самиот почеток би било возможно да се рециклираат.

Дизајнот на Opel за стратегија за рециклирање е елемент од одговорноста на нашиот производ. Има двојни цели за намалување на отпадот произведен во текот на производството на возилото а потоа намалување на отпадот при крајот на животниот век на возилото. Ова доведува до зачувување на драгоцен материјал и ресурси на енергија.

 

Нашата стратегија се заснова на два принципа:

 • Дизајн насочен кон рециклирање/Дизајн за пред -третман
 • Развој и имплементација на „циклуси“ на материјалот за производство на возила:

Интегрирана одговорност за производите

 

Развој

 • Проценки на животниот циклус
 • Избор на материјали ориентиран кон одржливост

 

Производство

 • Употреба на рециклирани материјали (рециклира)

 

Употреба

 • Отстранување од страна на дилерите (управување со отпадот)
 • Резервни Делови

 

Обнова

 • Обновување возила
 • Процистување од загадувањето и претxоден третман
 • Директива ELV на ЕУ
Прочитај Повеќе Прикажи Помалку
За да се осигуриме дека сите производи на Opel ги задоволуваат нашите цели за рециклирање, сите дизајнерски тимови на Opel мора да ги следат насоките за „Рециклирање/обновување“. Овие упатства се создадени за поддршка на инженерите и добавувачите на Opel за развојот на возила што можат да се рециклираат. Овој процес, исто така, им помага на инженерите да ја проценат леснотијата со која деловите, компонентите и сл. можат да се рециклираат на крајот од животниот век на возилото.  

Елементи на дизајнот за одржливост

 • Избор на материјали ориентиран кон одржливост
 • Дизајн за депонирање
 • Дизајн за претxоден третман
Opel има долга традиција на користење на рециклирани материјали, исто така познати како рециклати. До денес употребата на рециклати постојано се зголемуваше. Повеќе од 230 пластични видови на рециклати се специфицирани и одобрени за употреба во производството. Од техничка перспектива се прават многу напори за зголемување на количината на материјали за рециклати што се користат.


Во споредба со материјали што не се рециклирани, рециклатите мора да ги исполнуваат истите технички барања. Рециклатите се преферираат кога цената на делот не е зголемена. Квалитетот никогаш не е компромитиран. Нашиот тим за рециклирање ги вложува сите напори за одржување на висококвалитетен изглед и чувство, механичка и термичка издржливост, заедно со стандардите за перформансите.

Всушност, бидејќи нашите рециклирани материјали се со толку висок стандард и квалитет, тие сега можат да се користат за видливи делови, како и за скриени делови на автомобилите на Opel.

Употреба на рециклирани материјали

Означените делови може да се направат од рециклирани материјали (пример: Insignia).

Концепт на обнова

За вашиот Opel што е на крајот на животниот век.

Достава

Последниот сопственик го носи возилото со изминат животен век на еден од нашите контактирани партнери за враќање. По проверка на возилото, нашиот партнер за враќање ја издава потребната потврда за уништување.

Претходен третман и прочистување на загадувањето

Прво батериите се отстрануваат и воздушните перничиња се неутрализираат. Нашиот партнер за враќање ги вади сите горива и други работни течности од возилото со изминат животен век. Тука спаѓаат моторното масло, маслото за пренос, течноста за сопирачките и течноста за ладење од системот за климатизација.

Расклопување  

Следниот чекор е расклопување на компонентите и системите со цел да се продаваат како половни делови или да се користат како основа за преработени делови. Ако се економски одржливи, материјалите како пластика или стакло се земаат за цели на рециклирање.

Складирање

Еколошки опасните материјали се собираат и подоцна се испраќаат до специјализирани компании за обнова или отстранување.

Уред за расклопување и категоризација

Претходно третираните школки на возилата се доставуваат до уредот за расклопување и категоризација, која го расклопува возилото со изминат животен век на парчиња и ги сортира во различни категории за понатамошно рециклирање или обновување.

Постројки со технологија по расклопување и категоризација

Овие расклопени категории на материјали од уредот за расклопување и категоризација дополнително се обработуваат со различни технологии (магнет, вртложни струи, флотација) за да се добијат материјали кои можат да се користат како вредни секундарни суровини.

Рециклирање / обнова / депонија

Категоризираните материјали од уредот за расклопување и категоризација и постројките за технологија по расклопувањето и категоризацијата можат да се рециклираат (на пр. како замена за јаглен во печки, средства за одводнување во канализациската тиња) или да се обновуват во цементната индустрија. Овој процес овозможува обновување на 95 % од возилото и драстично ја намалува количината на преостанатиот отпад за депонија.

Мрежа на враќање

Рециклирајте го вашиот Opel

Преку нашиот процес на враќање на возилата со изминат животен век.
Ние отсекогаш сме се труделе да бидеме еколошки, но сега рециклирањето не е избор, туку законска обврска. На 08.06.2006 година во Ирска стапија на сила прописите за ELV (возила со изминат животен век). Тоа е иницијатива за рециклирање која бара од производителите да го намалат количеството отпад создаден за време на производството на возила и на крајот од животниот век на возилото.

Од 01.01.2007 година, сите возила на Opel можат да се вратат од страна на сопственикот во некој од договорните партнери на Opel за враќање возила на крајот од животниот век. Ова е бесплатна услуга, која е предмет на одредени услови (видете подолу).

Сакаме да се осигуриме дека вашето возило со изминат животен век ќе се рециклира на еколошки начин. Затоа ве уверуваме дека сите наши локации за враќање ги исполнуваат законските услови од регулативата ELV, со тоа што тие се сертифицирани од независни експерти во согласност со законот. Секој од нашите партнери за враќање, сите процеси и документацијата за сите влезни и излезни материјали ќе бидат проверени и од нашите експерти за рециклирање.

Вашиот Opel со изминат животен век се квалификува за нашето бесплатно враќање само ако:

 • Не недостигаат основните делови или компоненти
 • Возилото не содржи никаков неавтомобилски отпад
 • Возилото има до 9 седишта или е лесено комерцијално комбе до 3,5 тони
 • Возилото последно било регистрирано во ЕУ
 • Во возилото било регистрирано помалку од еден месец во ЕУ
 • Оригиналните документи за возилото се предадени заедно со возилото
   
Предајте го вашето возило со изминат животен век на нашиот партнер за враќање и тие ќе ви дадат потврда за уништување (CoD), документација што ви е потребна за прекинување на регистрацијата на вашето возило. Сега можете да си заминете спокојно, знаејќи дека вашето старо возило ќе се отстрани на еколошки најкорисниот начин.

Пронајдете го најблискиот партнер за враќање на Opel.