Skip To Content
Одржливост

Одржливост

Еден од главните предизвици со кои се соочува автомобилската индустрија е животната средина. Како производител на автомобили, ние имаме општествена одговорност да работиме етички. Поради тоа инвестираме време, истражувања и пари во нови технологии во секоја фаза од производствениот процес, од нашите фабрики и објекти до возилата што ги продаваме. Нашата цел е да го намалиме нашето издувување јаглерод и да продолжиме да преземаме значајни, позитивни чекори кои ќе бидат пример за индустријата како целина.