SKIP TO CONTENT
Сите

OPEL МОДИФИКАЦИИ.

Направени по мерка на вашиот бизнис.

Фабрички модификации

Со комплетна Opel гаранција од 24 месеци на основното возило и преправката.

Conversions 2 Go

Комплетната преправка на една фактура со еквивалентна гаранција од 24 месеци од изведувачот на преправката, полна остаточна вредност на преправката.

Сертифицирани преправки

Преправката извршена од трета страна сертифицирана за Opel квалитет, основното возило доаѓа со комплетна Opel гаранција.

1 Test