Сите

OPEL ПРЕПРАВКИ.

Направени по мерка на вашиот бизнис.

Фабрички преправки

Со комплетна Opel гаранција од 24 месеци на основното возило и преправката.

Conversions 2 Go

Комплетната преправка на една фактура со еквивалентна гаранција од 24 месеци од изведувачот на преправката, полна остаточна вредност на преправката.

Сертифицирани преправки

Преправката извршена од трета страна сертифицирана за Opel квалитет, основното возило доаѓа со комплетна Opel гаранција.

1 Test