Skip To Content
Повикувачки кампањи

Дали Вашето возило е опфатено со повикувачка кампања?

Повикувачка кампања претставува грижа за Вашата безбедност или за усогласување на Вашето возило со одредени регулативи

Доколку Вашето возило е опфатено со повикувачка кампања, потребно е да контактирате со овластен сервисен центар што е можно побргу со цел да се изврши потребната интервенција. Во таква ситуација, секоја изведена контрола или зафат, ќе бидат извршени бесплатно.

Проверете го VIN бројот на своето Opel возило

VIN бројот т.е. „Идентификацискиот број на возилото“ е наведен во документите за регистрација на Вашето возило. Тој број мора да се состои од 17 карактери (пример: W0L0ZCF3551123456).  

Внесете го VIN бројот во долното поле:

 

VIN бројот кој го внесовте е невалиден. Ќе замолиме да ги проверите податоците кои ги внесувате. Овој VIN број не е од OPEL брендот. Вашиот VIN треба да содржи 17 карактери Невалиден внес на зададениот код. Се извинуваме, страницата во моментов е недостапна. Ве молиме обидете се повторно подоцна. Се извинуваме, страницата во моментов е недостапна. Ве молиме обидете се повторно подоцна.

captcha
Kампања која е потребно да биде изведена
Безбедносна кампања која е потребно да биде изведена
Kампања за ажурирање на податоци која е потребно да биде изведена
Безбедносна кампања која веќе е изведена
Kампања за ажурирање на податоци која веќе е изведена