Skip To Content

Трговска марка и авторски права

Авторски права

Авторски права 2017- Сите права се задржани – Opel Automobile GmbH

Трговска марка

Трговските марки кои се појавуваат на оваа веб-страница, вклучувајќи ги и, но не ограничувајќи се на: Opel Automobile GmbH, со седиште во Риселсхајм, Германија и Vauxhall, со седиште во Лутон, Велика Британија и нивните соодветни логоа, амблеми, слогани и имињата на моделите на возилата се трговски марки и/или сервисни марки на Automobile GmbH и Vauxhall Motors Ltd, нивните подружници, филијали или лицензори.