Skip To Content
myDigitalService

Мој дигитален сервис

myDigitalService Ви овозможува да следите што се случува со Вашето возило за време на сервисот и да донесете одлуки за работните налози, независно каде сте!

Сервисирање кое можете сами да го следите

Со новите функционалности на myDigitalService ние ги отвораме вратите на нашите сервиси и Ви дозволуваме да знаете се што се случува со Вашето возило додека не сте тука.

 

Придобивки за Вас:

 

  • Контрола над поправките од далечина
  • Транспарентност на сервисирањето
  • Рано откривање и информирање
  • Без неочекувани трошоци
  • Покусо време за сервисирање
  • Безгрижност

Ние снимаме. вие одобрувате

Дизајнирано за Ваша удобност: Фотографии и видеа од сите наоди Ви се испраќаат преку е-пошта или текстуална порака за да обезбедиме јасен преглед на проблемот, решението и трошоците, со што Вие ќе можете да ја одобрите или одбиете поправката - независно каде сте!

Ние поправаме. вие го гледате тоа


Нема повеќе претпоставки! Благодарение на известувањата во реално време, Вие секогаш ќе го знаете статусот на сервисирањето на Вашето возило.