Skip To Content
ЧПП

Opel Connect чпп

Општо

Што е Opel/Vauxhall Connect?

 

Opel/Vauxhall Connect е нов начин да останете поврзани и безбедни на патот. Во 2019 година се воведуваат паметни технолошки системи за помош и поврзани услуги што нудат сигурност и иновации за да ве заштитуваат и да го направат секое патување возбудливо и ефикасно.

 

 

Кои услуги се достапни со Opel/Vauxhall Connect?

 

Повикот за итен случај и повикот за дефект се првите функции на новиот Opel/Vauxhall Connect и се очекува да бидат достапни за Grandland X, Crossland X, Combo, Vivaro и Zafira Life од мај 2019 година.

 

Возилата со функцијата за итни случаи и за дефект се опремени со црвено копче СОС и црно копче за сервис.

 

Итен повик се активира автоматски со активирање на воздушните перничиња и затегнувачите на безбедносните појаси во случај на несреќа. Итен повик, исто така, може да се активира рачно со притискање на црвеното копче СОС. Повикот за дефект може да се активира само со притискање на црното копче за сервис.

 

Подетално, e-call ги вклучува следниве карактеристики:

 

Автоматското известување за судири („АИС“) обезбедува помош кога ќе се случи несреќа и ќе се активира воздушно перниче. Во овој случај, сигналот АИС кој ги содржи информациите за клиентот и информациите за локацијата автоматски ќе се испрати до органот за јавна безбедност (ОЈБ).

 

Функцијата за помош во итен случај („ПИС“) им овозможува на патниците на возилото да побараат итна помош со притискање на црвеното копче СОС во возилото. Ова дејство ги пренесува информациите и локацијата на возилото до ОЈБ, кои помагаат во координирањето на испраќањето на соодветна итна помош.

 

t секогаш вклучува барање за позицијата (БП) и збирните податоци за итен повик автоматски се доставуваат до ОЈБ: овозможува ОЈБ да ја идентификува точната локација на возилото, како поддршка на автоматското известување за судири и помош во итни случаи.

 

Подетално, повикот за дефекти ги вклучува следниве карактеристики:

Пристапот до помош на патот (ПП) им овозможува на патниците на возилото да побараат помош на патот со притискање на црното копче за сервис во возилото. Ова дејство отвара гласовен повик и автоматски ги пренесува збирните податоци за дефект преку повик до ЦП (центарот за помош), кој помага во координирањето на испраќањето на соодветна помош на патиштата до клиентот.

 

Исто така вклучено е и барање за позицијата (БП) и збирни податоци за b-call, кои автоматски се обезбедуваат на давателот на услуги: му овозможува на давателот на услуги да ја идентификува точната локација на возилото за да ја поддржи следната функција: пристап до помош на патот .

 

Овозможени се повеќе услуги како што се поврзана навигација или статус на возило и информации од октомври 2019 година. Веднаш штом понатамошните услуги ќе бидат овозможени во живо, Opel/Vauxhall ќе ве информира на [вметнете линк].

Итен повик

Во какви видови на итни случаи можам да притиснам на копчето СОС?

 

Функцијата за итни повици може да ви помогне при секоја замислива ситуација на итен случај или опасна по животот во возилото. Без разлика дали имате несреќен случај, медицински итен случај или ако видите несреќа на патот и сакате да ги алармирате службите за итни случаи, само притиснете го црвеното копче СОС секогаш кога би повикале 112 преку телефон и ќе бидете поврзани со локалната линија на органот за јавна безбедност (ОЈБ).

 

Што ако ненамерно го притискам црвеното копче СОС?

 

Понекогаш овие работи се случуваат и тоа не е проблем. Ако го притиснете копчето ненамерно, може да го притиснете директно по втор пат за да го исклучите повикот, во спротивно ќе бидете поврзани и ќе можете да му објасните на агентот на органот за јавна безбедност (ОЈБ).

 

Дали функцијата за итни повици е достапна во сите земји на ЕУ?

 

Да, функцијата за итни повици е достапна во сите земји на ЕУ, вклучувајќи ги Обединетото Кралство, Швајцарија, Лихтенштајн, Норвешка и Исланд.

 

На кој јазик агентот на ОЈБ ќе разговара со мене кога ќе се активира итен повик?

 

Повикот за итни случаи се пренасочува до најблискиот орган за јавна безбедност. Агентот на ОЈБ ќе зборува на локалниот јазик.

 

Што ќе се случи ако не можам да разговарам со агентот на ОЈБ или ако не ме разбира?

 

Во секој случај, кога ниеден патник не може да зборува, на пример поради повреди или не може да се разбере, се испраќаат „Минимални збирни податоци“, а службата за спасување ќе биде испратена до позицијата на возилото. Во случај агентот да не го зборува вашиот јазик, можете да се обидете да зборувате на англиски јазик.

 

Може ли да го користам црвеното копче СОС и за други цели, пр. кога ми треба совет или информација?

 

Не, ова е само за вонредни ситуации како што се несреќи, медицински итни случаи или ситуации опасни по животот. Користењето на црвеното копче СОС за други цели се смета за злоупотреба и може да биде казнето.

Повик за дефект и помош на патот

Што се случува ако го притиснете црното копче за сервис (до црвеното копче СОС)?

 

Ако сте го купиле вашиот автомобил во земја каде што Opel/Vauxhall нуди повик за дефект, ова копче ќе ве поврзе со центар за помош од каде што имате пристап до помош на патот.

Во исто време, СМС со збирни податоци се испраќа до центарот за помош кој е значаен за тимот за ефикасна помош.

Во сите други земји ова копче нема функција додека не се активира повикот за дефект со пристап до помош на патот.

 

Како работи функцијата помош на патот?

 

Кога ќе го притиснете црното копче за сервис, ќе бидете поврзани со центарот за помош на земјата во којашто вашето возило е прво регистрирано (домашна земја). Ако случајот за помош не се случи во вашата матична земја, давателот на помош од вашата земја ќе организира помош со давателот на помош на вашата локација.

 

Во какви ситуации можам да го притиснам црното копче за сервис?

 

Можете да го користите повикот за дефект во случај на дефект на возилото. Дефект, исто така, се однесува на штети предизвикани од несреќи, умирање на акумулаторот и скршени клучеви.

 

Дефект не се однесува на настани како што се општо повлекување на производот, рутински или други сервисни проверки, проверки или инсталација на додатоци. Кражба, пожар, оштетување на стаклото, изгубени клучеви, заклучување, погрешно гориво, недостиг на гориво, недостиг на AdBlue и дефекти на приколка не се сметаат за дефект.

 

Може ли да го користам црното копче за сервис и за други цели, пр. кога ми треба совет или информација?

 

Не, можете да го користите црното копче за сервис само во случај на дефект.

Технички проблеми и работа

Како се активира повик во итен случај автоматски?

 

Повик во итен случај автоматски се активира во случај на несреќа на возилото. Со активирањето на воздушните перничиња или предните затегнувачи на сигурносните појаси, директно и непосредно (24/7) се воспоставува говорна врска со релевантниот орган за јавна безбедност (ОЈБ).

 

Можам ли рачно да активирам повик во итен случај?

 

Повик во итен случај, исто така, може рачно да се активира со долго притискање на црвеното копче СОС. Може да се користи во случај на несреќа и ви треба помош или ако видите несреќа за која е потребна поддршка.

 

Што се случува ако имам несреќа или дефект на место каде што има слаб прием или не е достапна мобилна телефонија?

 

Доколку не може успешно да се активира повик во итен случај, системот е опремен со функција за автоматско повторно вртење. Меѓутоа, во области каде што нема достапна покриеност, функцијата за итни случаи или дефект може да не е достапна.

 

Дали функцијата за итни случаи или дефект секогаш ќе работи?

 

Функцијата повик во итни случаи и дефекти зависи од безжичните комуникациски мрежи и системите за позиционирање на сателити. Во некои случаи, може да има зафрлени области каде што функцијата за итни случаи или дефекти може да нема сигнал.

 

Дали функцијата за итни повици работи во паркиран автомобил со исклучување на палењето?

 

Можете да активирате итен повик со притискање на црвеното копче СОС во автомобилот и повик за дефект, соодветно, со притискање на црното копче за сервис. Ова е исто така можно кога палењето е исклучено.

Автоматскиот итен повик се активира во случај на активирање на воздушните перничиња и предните затегнувачи на ремените. Овој автоматски повик работи само со вклучено палење.

 

Дали треба да спарувам мобилен уред за функцијата за итен повик или дефект или да купам дополнителна SIM картичка?

 

Не, автомобилот е веќе опремен со SIM-картичка за функцијата за итен случај и дефект. Дополнително спарување на мобилен телефон не е потребно.

Приватност на податоците

Кои (лични) податоци се споделуваат кога се активира итен повик и за кои цели?

 

Кога се активира, системот за итни повици во возилото, директно и веднаш воспоставува говорна врска (24/7) со релевантниот орган за јавна безбедност (ОЈБ).

Дури и ако ниеден патник не може да зборува, на пример поради повреди, се испраќаат „Минимални збирни податоци“, кои ја покажуваат точната локација на местото на несреќата, режимот на активирање (автоматски или рачен), бројот на шасија на возилото, типот на возилото, типот на складирање на погонскиот гас, временската ознака, како и насоката на возење. На овој начин, информациите кои се значајни за оние што реагираат во итни случаи стигнуваат што е можно поскоро. Личните податоци, како што се името или адресата на сопственикот на возилото, не се вклучени.

 

Кои (лични) податоци се споделуваат кога ќе се активира повикот за дефект и за кои цели?

 

Кога ќе се притисне црното копче за сервис, се активира телефонски повик до центарот за помош и истовремено се испраќа СМС порака со збирните податоци до центарот за помош, кои се значајни за тимот за помош да помогне ефикасно. Оваа СМС порака содржи, на пример, позиција на возилото и информации за возилото.

 

Можам ли да спречам да се испраќаат податоците?

 

Доколку повикот се активира автоматски или рачно, податоците автоматски се доставуваат до одговорните во органот за јавна безбедност или центарот за помош, соодветно. Технологијата е секогаш активна и не може да се исклучи.

Можете да ги конфигурирате поставките за приватност на услугата b-Call во вашето возило. Ова ќе влијае на збирните податоци што се доставуваат во случај да се активира b-Call. Ова или ќе го деактивира поднесувањето на геолокацијата или сите збирни податоци за b-Call. Конфигурацијата на поставките за приватност на b-Call се уредно објаснети во прирачникот за сопственикот на возилото. Овие параметри за возилото за b-Call можеби не се достапни во сите географски области.

На е-Call не влијаат од поставките за приватност. Затоа, поради задолжителниот карактер на услугата е-Call, не можете да ја деактивирате оваа функција во вашите поставки за приватност.

Во случај да не сакате е-Call да функционира во вашиот автомобил, можете да контактирате со OPEL за да добиете дополнителни информации.

 

Дали возилото ме следи и испраќа податоци така што другите знаат каде сум?

 

Во случај на итна состојба, автомобилот ќе ги испрати законски потребнините податоци, што содржат локација на возилото и насока на возење до ОЈБ. Ова ќе ви помогне да го заштитите вашиот живот. Истото важи и за повикот за дефект, збирните податоци автоматски се испраќаат до центарот за помош. За да се обезбеди оваа функционалност, модулот за итен повик и повик за дефект се однесува како мобилен телефон со SIM-картичка, која се поврзува со мобилната/телекомуникациската мрежа.

 

Кои податоци се испраќаат?

 

Со итниот повик се испраќаат „Минимални збирни податоци“ кои се стандардизирани од Европската комисија за стандардизација, кои ја вклучуваат точната локација на местото на несреќата, режимот на активирање (автоматски или рачен), бројот на шасија на возилото, типот на возило, типот на складирање на погонскиот гас, временската ознака, како и насоката на возење. Ова е особено важно за автопати со одвоени ленти за возење. За повикот за дефект, исто така, се испраќаат дополнителни информации за возилото, што е корисно за тимот за реакција да помогне ефикасно.

 

Можам ли да одлучам кои податоци се праќаат?

 

Не, не можете да одлучите за минималните податоци за итниот повик, бидејќи тие се законски утврдени и стандардизирани. Кога ќе се активира итниот повик или повикот за дефект, збирните податоци автоматски се испраќаат како што е утврдено за двата случаи. Покрај овие две групи на податоци, не се испраќаат дополнителни или лични информации.

 

Како ќе се користат овие податоци?

 

Податоците ќе се користат за информирање на силите за спасување или тимот за реакција за позицијата и статусот на возилото, со цел да можат да работат што е можно побрзо и поефикасно. Вашите податоци не се препраќаат на ниедно друго трето лице.

Купување и трошоци

Како можам да ја добијам функцијата за повик во итен случај и дефект на Opel/Vauxhall Connect?

 

Можете да ја купите функцијата за повик во итен случај и дефект на Opel/Vauxhall Connect со вашето возило. Ова е достапно како опција.

 

 

Може ли да ја имам функцијата за повик во итен случај и дефект во мојот сегашен автомобил?

 

Функцијата за повик во итен случај и дефект е планирано да биде достапна со Crossland X, Grandland X, Combo, Vivaro и Zafira Live од мај 2019 година и ќе биде достапна во сите идни линии. Службата за итни случаи СОС во тековните возила е дел од сервисниот пакет OnStar. Сите услуги OnStar ќе завршат на 31 декември 2020 година.

 

Дали ќе треба да плаќам за функцијата за повик во итен случај и дефект?

 

Не е потребна дополнително плаќање за функцијата за повик во итен случај и дефект. Трошокот за телефонски повик во случај на итност или дефект е веќе покриен во сите земји каде што се обезбедува услугата.

 

Кој плаќа за услугата за помош на патот?

 

Ако вашиот автомобил е во периодот на покриеност со помош на патот на Opel/Vauxhall и условите на политиката, советникот ќе испрати професионален тим за решавање на дефектот до вашата локација бесплатно. Ако сте надвор од покриеноста на Opel/Vauxhall, може да се наплати надоместок на давателот на помош на патот.

Во секој случај, телефонскиот повик до центарот за помош е бесплатен за вас.

 

Зошто е понудена функцијата за итен повик како опција? Прочитав дека возилата мора да содржат функција за итен повик од април 2018 година.

 

Новата регулатива на ЕУ го бара итниот повик за возила одобрени од новиот тип по март 2018 година. Доколку одобрението за вашиот автомобил е направено пред март 2018, функцијата за итни повици не е законски потребна.

 

 

Колку чини функцијата за повик во итен случај и дефект?

 

Трошоците за функцијата за повик во итен случај и дефект се покриени со цената на опцијата при купување на возило. Не е потребна дополнително плаќање за функцијата за повик во итен случај и дефект.

 

Да започнеме - активација

Како да започнете и да ја активирате функцијата за повик во итен случај и дефект за моето возило?

 

Со купувањето на возилото треба да ги прифатите одредбите и условите и изјавата за приватност со вашиот потпис. Веднаш штом вашиот автомобил е предаден, функцијата за повик во итен случај и дефект е достапна и може да се користи, не е потребна поголема активност.

 

Дали треба да се регистрирам за да ја добијам функцијата за повик во итен случај и дефект?

 

Не, не треба да се регистрирате за функцијата за повик во итен случај и дефект. Со купувањето на возилото треба да ги прифатите одредбите и условите и изјавата за приватност со вашиот потпис.