Skip To Content
Специјални услуги кои ги нуди Opel за време на COVID-19

Ние се грижиме за вашата мобилност исто како и за вашето здравје

Специјални услуги кои ги нуди Opel за време на COVID-19

Хигиенски третман за Opel возила

Со цел да се успори ширењето на вирусот и да се зачува здравјето на нашите клиенти и вработени, сервисите на Opel воведоа различни процедури.

Многумина од нас мораа да останат дома. Но, сите знаеме дека нашите возила може да ни бидат потребни во многу случаи и дека во овој период мобилноста може да биде од особена важност. Во согласност со актуелните околности, сервисите на Opel воведоа различни изолациони, заштитни и хигиенски (вклучително и дезинфекциски) процедури*, како во процесот на поправката, така и при примопредавањето на возилата.

 

*Наведените мерки /процедури се само како информација и се однесуваат на сервисите на Opel кои учествуваат во целосна примена на истите. За детали за индивидуалните услуги и за изолационите, заштитните и хигиенските (вклучително и дезинфекциски) мерки, ве молиме да контактирате со вашиот Opel Сервис

Проверка и хигиенски третман на Opel возила

Дозволете му на вашиот Opel сервис да изврши проверка и хигиенски третман на вашето возило!

Дури и кога не сте присутни во сервисот, на вашето возило се извршуваат повеќе од 30 проверки. Со програмата myDigitalService, вашиот Opel партнер ве информира за состојбата на вашето возило, па дури може и да ви испрати видео записи за сите неопходни поправки, кои можете да ги погледнете и да ги одобрите веднаш онлајн.

 

Со цел да се успори ширењето на вирусот и да се зачува здравјето на нашите клиенти и вработени, сервисите на Opel воведоа различни изолациони, заштитни и хигиенски (вклучително и дезинфекциски) процедури*, како во процесот на поправката, така и при примопредавањето на возилата.

 

*Наведените мерки /процедури се само како информација и се однесуваат на сервисите на Opel кои учествуваат во целосна примена на истите. За детали за индивидуалните услуги и за изолационите, заштитните и хигиенските (вклучително и дезинфекциски) мерки, ве молиме да контактирате со вашиот Opel Сервис

Променете ги пневматиците!

Opel сервисите, исто така, нудат и прилагодени услуги за ваша максимална безбедност, како што се преземање и враќање на возилото од сервис до вашиот дом. Дури не мора да се грижите ниту за складирање на пневматиците, користејќи хотел за гуми кој е достапен кај сервисите од нашиот бренд.

 

Како би осигурале безбедно возење, при тоа грижејќи се за здравјето на своите клиенти и вработени, Opel партнерите воведоа различни изолациони, заштитни и хигиенски (вклучително и дезинфекциски) процедури, покрај тоа што и до сега редовно ги заштитуваа (покриваа) изложените површини од возилото, како во процесот на поправката, така и при примопредавањето на возилата.*

 

Пневматиците се важен елемент за безбедно возење. Бидејќи овие четири површини со големина на дланка се единствената допирна точка меѓу возилото и патот, многу нешта може да зависат од пневматиците, па затоа не заборавјте на нив!

 

*Наведените мерки /процедури се само како информација и се однесуваат на сервисите на Opel кои учествуваат во целосна примена на истите. За детали за индивидуалните услуги и за изолационите, заштитните и хигиенските (вклучително и дезинфекциски) мерки, ве молиме да контактирате со вашиот Opel Сервис

Посебно внимание кое вие и секој Opel го заслужувате!