Skip To Content
Радио (Grafic Info Display)

Radio со графички инфо-приказ

Аудио стриминг и хендзфри разговори преку Bluetooth®

Радиото за Crossland, Combo, Vivaro и Zafira Life Ви овозможува да уживате во музика или вести од Вашите омилени радио станици на AM / FM или DAB или од Вашиот мобилен уред преку USB интерфејс. Може да го поврзете телефонот преку Bluetooth за hands-free разговор за безбеднo и забавнo возење. Овде можете брзо да најдете информации за инфо-забавниот систем Opel радио со  Grafic Info Display.
Уредот е достапен за:

Карактеристики

Аудио:

  •     Стандардно радио AM/FM и опционално радио DAB+
  •     Пуштање музика преку USB, Bluetooth®

 

Телефон:

  •     Интерфејс Bluetooth® за хендзфри разговори
  •     Пристап до телефонски именик и листа на повици

 

OpelConnect:

  •     Паметниот опсег на услугите OpelConnect1 ќе ви понуди нов степен на безбедност и поддршка – кога и да е, каде и да е.
1 Повик во итни случаи и повик при дефект со пристап до помош на патот се достапни како опција со одредени возила. За дополнителни услуги може да е потребна претплата/надомест и да зависат од покриеноста и достапноста на мобилната мрежа. Достапноста и обемот на услугите се разликуваат од земја до земја и од возило до возило. Опционална понуда.